TerveTalli-Terveydenhuoltosuunnitelma

Terveydenhuolto tarkoittaa ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan hevosten vastustuskykyä ja vähentämään sairastumisalttiutta. Suunnitelmallinen terveydenhuolto lisää hevosten hyvinvointia ja tuo kustannussäästöjä hevosten parantuneen terveystilanteen kautta. Terveydenhuoltosuunnitelma on oleellinen osa talliyrityksen laatujärjestelmää.

TerveTalli- terveydenhuoltosuunnitelma on aina tallikohtainen ja ottaa huomioon talliympäristön erityispiirteet sekä hevosten iän ja käyttötarkoituksen. Terveydenhuoltosuunnitelmaan sisältyy mm. hevosten rokotusohjelma ja muut tautivastustustoimenpiteet, loiskontrolli, hammashuolto, terveellinen talliympäristö, hevosten hyvinvointia tukeva ruokinta, päivittäiset hoitorutiinit ja lääkekirjanpito. Oleellinen osa terveydenhuoltosuunnitelmaa on terveydenhuoltoon liittyvien tapahtumien dokumentointi ja seuranta.

TerveTalli- terveydenhuoltosuunnitelman laatii hevosiin perehtynyt tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri Katja Hautala. Suunnitelman tekemiseen kuuluu vähintään yksi käynti tallilla. Käynnin aikana eläinlääkäri muodostaa kokonaiskuvan tallin toiminnasta ja hevosten pito-olosuhteista. Samalla käydään läpi yhdessä tallinpitäjän kanssa hevosten käyttötarkoitus, talliympäristön erityispiirteet, hevosten päivittäiset hoitorutiinit, ruokinnan perusta ja mahdolliset erityisongelmat tallissa. Käynnin aikana pohditaan yhdessä keinoja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Käynnin jälkeen eläinlääkäri tekee tallille yksilöllisen terveydenhuoltosuunnitelman, jonka avulla hevosten terveyttä ja hyvinvointia edistetään. TerveTalli -terveydenhuoltosuunnitelma on aina kirjallinen ja se tehdään yleensä vuodeksi eteenpäin. Suunnitelman toimivuutta seurataan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Seurantakäynti tallille tehdään esimerkiksi kerran vuodessa tai asiakkaan toiveiden mukaan.

Terveydenhuoltosuunnitelman toteutumisesta vastaa tallinpitäjä. Suunnitelman mukaiset eläinlääkinnälliset toimenpiteet toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaan joko suunnitelman laatija Katja Hautala tai muu tallin käyttämä eläinlääkäri.

Neuvo2020-hankkeen tuen piiriin kuuluville tiloillle terveydenhuoltoon liittyvä neuvonta on maksutonta kuitenkin niin että tallinpitäjä maksaa arvonlisäveron saamastaan neuvonnasta.